Thông tin hữu ích

Thời gian du lịch thích hợp nhất

Tháng 3 & tháng 4, từ tháng 9 đến tháng 11

Làm sao để lấy visa Việt Nam

Khách nước ngoài đến Việt Nam bắt buộc phải có visa hợp lệ, được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cục xuất nhập cảnh Việt Nam.

Thời gian du lịch thích hợp nhất

Tháng 3 & tháng 4, từ tháng 9 đến tháng 11

Làm sao để lấy visa Việt Nam

Khách nước ngoài đến Việt Nam bắt buộc phải có visa hợp lệ, được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cục xuất nhập cảnh Việt Nam.